Sr. No. Kamdhenu Parlours Address
1 Main gate Main gate Madhur Dairy G.I.D.C. K-Road,Sector- 25,Gandhinagar
2 Sector-16 Patanagar Yojana Bhavan,Sector-16, Gandhinagar
3 Gh-5 Gh-5 Circle,Sector-23,Gandhinagar
4 Sector-28 Infront of Garden,sector-28,Gandhinagar
5 Sector-21/2 Vishwakarma Shopping Center, Sector-21,Gandhinagar
6 Sector-21/1 District Shopping Center,Sector-21,Gandhinagar
7 Sector-7 Shopping Center,Sector-7,Gandhinagar
8 Sector-3 3-A,New Jalaram complex,Sector-3,Gandhinagar
9 Vavol Dudh Utpadk Sahakari Mandali, Vavol,Dis.Gandhinagar
10 Tintoda Jain Mandir Complex,Tintoda,Dis.Gandhinagar
11 Aadaraj Moti Aadaraj Moti Dudh Utpadk Sahakari Mandali,Dis.Gandhinagar
12 Kolavada-2 Dudh Seva Sahakari Mandali,Patelbhagol,Kolavada,Dis.Gandhinagar
13 Kolavada-1 Dudh Utpadk Sahakari Mandali,Darbar bhagol,Kolavada,Dis.Gandhinagar
14 Rupal Beside Shri Vardayini Mata Temple,Rupal,Dis.Gandhinagar
15 Vasan mahadev Shri Vaijnath Mahadevna Pranganma,Vasan Mahadev,Dis.Gandhinagar
16 Unava Infront of Bus Stand, Nr.Mahakali Temple, Unava,Dis.Gandhinagar
17 Palaj Opp.Mahakali Temple,Palaj,Dis.Gandhinagar
18 Chiloda 36,akshar Complex,Chiloda,Dis.Gandhinagar
19 Giyod-2 Shri Ambaji Matanu Mandir,Giyod Patiya,N.H.-8,Dis.Gandhinagar
20 Chhala Dudh Utpadk Sahakari Mandali, Chhala,Dis.Gandhinagar
21 Giyod Dudh Utpadk Sahakari Mandali,Giyod,Dis.Gandhinagar
22 Ishanpur Dudh Utpadk Sahakari Mandali, Ishanpur,Dis.Gandhinagar

Sr. No. Newly Indroduce Kamdhenu Parlours Address
1 Madhur Cafe Maingate Madhur Dairy G.I.D.C. K-Road, Sector-25,Gandhinagar
2 Madhur Disha Health Parlour B/s Kamdhenu Parlour Gh-5, Sector-23,Gandhinagar